• استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید

آگهـــی اسـتخــدام وزارت نیرو در سراسر کشور -بهمن 91

    آخرین مهلت:1391/11/17
استخدام نیوز شركت های تابعه (دولتی) وزارت نیرو به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد 1573 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت پیمانی (قراردادی)  و 660 نفر را به صورت قرارداد كارگری موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات كشوری و دارا بودن شرایط ذیل استخدام می نماید.
برای دیدن توضیحات بیشتر اینجا کلیک کنید

متن آگهی

شركت های تابعه (دولتی) وزارت نیرو به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوز شماره 4006/91/224 مورخ 17/2/91 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، با رعایت قانون مدیریت خدمات كشوری، ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تصویب نامه شماره 176441/ ت48702 هـ مورخ 30/9/91  و همچنین آیین نامه نیازسنجی، ساماندهی و تأمین منابع انسانی و دستوالعمل استخدام منابع انسانی صنعت آب و برق تعداد 1573 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی (مصاحبه) و طی فرآیند گزینش به صورت پیمانی (قراردادی)  و 660 نفر را به صورت قرارداد كارگری موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات كشوری و دارا بودن شرایط ذیل استخدام می نماید. ( داوطلبان استخدام در مشاغل كارگری از آزمون تخصصی معاف می باشند )


الف) شرایط عمومی استخدام :                                                                             

1- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

2- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم برای آقایان

3-  عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات

4- نداشتن سابقه محكومیت جزایی مؤثر

5- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام می شوند.

6- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

7- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

8- دارا بودن شرایط احراز شغل

9- احراز صلاحیت های عمومی به تأیید گزینش

10- عدم منع قانونی جهت استخدام

11- كسب حد نصاب نمره آزمون عمومی ( 60 درصد )‌

12- نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آراء مراجع قانونی

13- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازخرید خدمت باشند.

 

ب) شرایط اختصاصی استخدام :

داشتن شرایط سنی به شرح زیر :

·          حداقل 20 سال و حداكثر26 سال برای مقطع دیپلم (متولدین بعد از تاریخ 10/12/1365 )

·         حداقل 20 سال و حداكثر26 سال برای مقطع كاردانی (متولدین بعد از تاریخ 10/12/1365 )

·         حداقل 20 سال و حداكثر 30 سال برای مقطع كارشناسی (متولدین بعد از تاریخ 10/12/1361 )‌

·         حداقل 20 سال و حداكثر32 سال برای مقطع كارشناسی ارشد و بالاتر (متولدین بعد از تاریخ 10/12/1359 )‌

تبصره 1: موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداكثر سن افزوده می شود:

الف- داوطلبانی كه در جبهه های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ 31/6/59 لغایت 29/5/67)به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشكی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.

ب- افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقودالاثرها و جانبازان از كار افتاده كلی كه قادر به كار نمی باشند شامل: همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر به میزان 5 سال.

ج- آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی كه حداقل یك سال سابقه اسارت دارند از شرط سنی معاف می باشند.

د- داوطلبانی كه به با عناوین مختلف و به صورت تمام وقت در دستگاه های اجرایی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری، به خدمت اشتغال داشته ، حداكثر به میزان 96 ماه.  

هـ – مدت انجام خدمت سربازی، حداكثر به مدت 24 ماه.

       تذكر1:كارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه ( آقایان ) و گواهی فراغت از تحصیل كلیه داوطلبان اعم از سهمیه ها و آزاد بایستی تا روز برگزاری آزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه تائیدیه پرداخت حق بیمه در موعد مقرر (توضیح 3) ارائه گردد.

      توضیح1: با توجه به قانون اصلاح بند (و) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،25 درصد نیازهای استخدامی به جانبازان و آزادگان فاقد شغل ، فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر، فرزندان و  همسران آزادگان بالای یكسال اسارت معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران (معاف از آزمون) اختصاص می‌یابد. این موضوع شامل حال یكی از فرزندان همكاران شهید، جانباز 25درصد به بالا و آزاده ( اعم از شاغل، فوت شده و یا از كارافتاده كه دارای شرایط عمومی استخدام هستند) نیز می گردد . این عزیزان جهت استفاده از سهمیه های مربوطه به ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران مركز استان خود مراجعه نمایند .

     پنج درصد سهمیه استخدامی نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر 25 درصد و آزادگان زیر یك سال اسارت، خواهران و  برادران شهدا اختصاص دارد و واجدین شرایط علاقه مند به استفاده از سهمیه مزبور می توانند با انتخاب گزینه سهمیه ایثارگری در فرم ثبت نام ( سایر موارد بند 1 ) در آزمون ثبت نام كرده و در آن شركت نموده و در رقابت با سایر افراد واجد شرایط این بند، به ترتیب بالاترین نمره آزمون انتخاب خواهند شد .

      توضیح2: معلولین واجد شرایط جهت استفاده از سهمیه مربوطه ( 3 درصد) می توانند با انتخاب گزینه سهمیه معلولین عادی در فرم ثبت نام ( سایر موارد بند 2 ) در آزمون ثبت نام كرده و در آن شركت نمایند . كسب 60 درصد نمره آزمون عمومی و داشتن توانایی جسمانی برای انجام وظایف شغل مربوطه، از شروط لازم می باشد.

      تذكر مهم: ایثارگران گرامی كه متقاضی استفاده از سهمیه 5 درصد و معلولین محترم كه متقاضی استفاده از سهمیه 3 درصد هستند، قبل از ثبت نام با بررسی جدول نیازهای استخدامی از وجود این سهمیه ها در شركت مورد نظر خود، كه در ستون نام شركت ذكر شده است، اطمینان پیدا كرده و سپس اقدام نمایند. بدیهی است درصورت عدم وجود هر یك از سهمیه های فوق در هر شركت و انجام ثبت نام از سوی متقاضیان ذیربط در آن شركت، هیچگونه نتیجه ای حاصل نخواهد شد و مسؤولیت تبعات این موضوع به عهده داوطلبان می باشد.

      توضیح3 : مهلت ارائه اصل مدارك لازم از سوی پذیرفته شدگان شامل مدرك تحصیلی، شناسنامه، كارت ملی، مدرك وضعیت نظام وظیفه (مخصوص آقایان)، تأییدیه بنیاد شهید و امور ایثارگران (برای سهمیه 5 درصد) و تأییدیه سازمان بهزیستی (برای سهمیه 3 درصد) به منظور تطبیق مدارك و تكمیل پرونده برای انجام مصاحبه به شركت متقاضی استخدام، حداكثر 5 روز پس از اعلام نتایج آزمون می باشد.

    تذكر 2: مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا ارسال (اعلام) مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حكم استخدامی، حكم مزبور لغو و بلا اثر می گردد.

     تذكر3: معلولین و ایثارگران در صورت تمایل می توانند به صورت داوطلب آزاد در آزمون ثبت نام نمایند. بدیهی است كه در این صورت امكان استفاده از سهمیه مربوطه به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

تذكر4: شاغلین شركت های تابعه و وابسته به وزارت نیرو كه از طریق آزمون استخدامی پذیرفته شده اند و همچنین پذیرفته شدگان آزمون 26/8/91 شركت های وابسته به وزارت نیرو، مجاز به شركت در این آزمون نمی باشند.


ج) جدول نیازهای استخدامی كه از طریق آزمون كتبی جذب خواهند شد.

برای دیدن جدول نیازهای استخدامی اینجا كلیك كنید.

 

د) چگونگی ثبت نام:

داوطلبان می توانند پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این آگهی می توانند از روز یكشنبه مورخ 08/11/91 حداكثر تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 17/11/1391  ااز طریق همین سایت اینترنتی (در انتهای صفحه)اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.

1-  داوطلبان می بایست مبلغ 200000 ( دویست هزار ریال ) را بعنوان هزینه شركت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام و با استفاده از كارت های بانكی عضو شبكه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم كارت و كد cvv2 پرداخت نمایند .

توضیح 1: كلیه ایثارگران محترم كه در شرایط اختصاصی ثبت نام ( تبصره 1-  بند ج ) اعلام وضعیت نموده و یا مشمول استفاده از سهمیه ایثارگری ( سایر موارد بند 1 ) می باشند، بایستی 50 درصد هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند . فرزندان معظم شهداء از پرداخت هزینه ثبت نام معاف می باشند.  

توضیح 2: پس از پرداخت هزینه آزمون به صورت اینترنتی، سیستم بانكداری اینترنتی بانك ملی ایران شماره تراكنش مربوطه را اعلام می نماید كه مؤید انجام موفقیت آمیز پرداخت است. در صورتی كه این شماره اعلام نگردید یا بروز هر گونه اشكال، قبل از اقدام مجدد برای پرداخت -  با كنترل موجودی خود -  از عدم برداشت در اقدام قبلی اطمینان حاصل نمایند . مسؤولیت و تبعات پرداخت تكراری هزینه ثبت نام به عهده داوطلبان می باشد.

           توضیح 3: مبلغ هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

2 پس از انجام كامل و موفقیت آمیز ثبت نام كه شامل تكمیل كلیه فیلدهای اطلاعاتی و پرداخت اینترنتی هزینه آزمون می باشد، به داوطلبان كد رهگیری اختصاص یافته و اعلام می شود. ضروری است كلیه داوطلبان این كد را یادداشت نموده و در حفظ آن دقت نمایند.

3-  به داوطلبان محترم توصیه می شود كه رأساً اقدام به ثبت نام در آزمون نموده و قبل از شروع به انجام ثبت نام اینترنتی، جدول نیازهای استخدامی جدول «ج»، راهنما،  نحوه ثبت نام و مدرك تحصیلی مورد نیاز در رشته شغلی مربوط را كاملاً‌ مطالعه و بررسی نموده و فایل رایانه ای عكس خود را با توجه به جزئیات اعلام شده در بند ” ه”  آماده نمایند.  ضمناً پیگیری مراحل بعدی مانند دریافت كارت ورود به جلسه آزمون، آگاهی از زمان و مكان برگزاری آزمون الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده داوطلب می باشد.

4-  ثبت نام در ساعات كم ترافیك، به مرور زمان و قبل از روزهای پایان مهلت، سهولت بیشتری را به همراه خواهد داشت و بهتر است ثبت نام به روزهای آخر موكول نشود.

      شایان ذكر است كه در صورت وجود اشكال در مرحله ثبت نام، مانند واضح نبودن عكس ارسالی توسط داوطلب، اطلاع رسانی لازم از طریق ارسال پیامك به شماره تلفن همراه معرفی شده از سوی داوطلب یا برقراری تماس تلفنی، برای ویرایش اطلاعات در موعد مقرر به عمل خواهد آمد (تاریخ مربوط به ویرایش اطلاعات متعاقباً به اطلاع داوطلبان رسانیده خواهد شد).  در صورت بی توجهی به پیامك ارسالی و این موضوع، مسؤولیت تبعات آن به عهده داوطلب می باشد.

      ضمناً ویرایش و تغییر دادن اطلاعات مربوط به وضعیت ایثارگری به هیچ وجه امكان پذیر نخواهد بود. داوطلبان محترم دقت كافی و لازم را در این موارد و به هنگام ثبت نام به عمل آورند.

5- مهلت ثبت نام به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.

تذكر: داوطلبان محترم در صورت ضرورت می توانند با شماره تلفن مجری آزمون ، مربوط به شركت انتخابی خود ، مندرج در جدول «ز» تماس حاصل نمایند .

 

ه) راهنما و نحوه ثبت نام :

1- از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید. 2- هنگام درج اطلاعات، كلید Caps Lock صفحه كلید خاموش باشد. 3- از زدن كلید (Enter)   در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا كردن كلمات از یكدیگر، از كلید فاصله(Space)  استفاده نمایید.4- تكمیل اطلاعات كلیه فیلدها الزامی است. 5- كد ملی خود را به صورت كامل ( با درج صفر) ‌و بدون خط تیره وارد نمایید. 6- برای الصاق عكس، از فایل اسكن شده عكس پرسنلی 4×3 (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)‌، با فرمت JPG و با حجم حداكثر40 كیلوبایت استفاده نمایید. عكس های غیر پرسنلی ارسالی به هیچ وجه مورد قبول نخواهد بود.  7- پس از تكمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیری ثبت نام ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً‌ امكان چاپ اطلاعات وجود دارد.8- فیلد مربوط به شماره بازیابی كه از نوع عددی و با 5 رقم می باشد را به دلخواه تكمیل نموده وآن را به دقت یادداشت كرده یابه خاطر بسپارید. در صورت فراموش كردن كد رهگیری ثبت نام  ، با استفاده از این شماره به همراه كد ملی و شماره شناسنامه می توانید كد رهگیری خود را بازیابی نمایید، لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره كاملاً مراقبت نمایید. 9- پس از اتمام مراحل ثبت نام و كامل شدن آن،  به منظور ثبت دقیق اطلاعات از دكمه خروج استفاده نمایید.

 

 و) توزیع كارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:

- ارائه كارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق همین سایت از تاریخ  08/12/91 انجام خواهد پذیرفت.

2- آزمون رشته های شغلی با مدرك تحصیلی دیپلم در روز پنج شنبه مورخ 10/12/91  و آزمون رشته های شغلی با مدرك تحصیلی دانشگاهی در روز جمعه مورخ 11/12/91  در محل هایی كه آدرس آنها در زمان ارائه كارت اعلام می گردد برگزار خواهد شد شهر محل برگزاری آزمون مربوط به هر شركت در جدول « ز » ذكر شده است.

3-  در صورت ایجاد هرگونه تغییر در كلیه جزئیات مربوط به مراحل برگزاری آزمون، اطلاع رسانی لازم از طریق همین پایگاه اینترنتی به عمل خواهد آمد و داوطلبان محترم موظف به آگاهی یافتن ، رعایت و انجام آن ها می باشند.

4 – ارائه كارت ورود به جلسه آزمون ( چاپ شده بر روی كاغذ ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. در غیر اینصورت از ورود داوطلب جلوگیری خواهد شد.


موارد قابل توجه:

1-    درشرایط مساوی اولویت استخدام با داوطلبان بومی می باشد و در صورت قبولی در آزمون کتبی، پنجاه (50)امتیاز در امتیازات مصاحبه آنان لحاظ می شود.  داوطلب بومی به داوطلبی  گفته می شود که دارای یکی از ویژگی های زیر باشد: الف)محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. ب) حد اقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی،راهنمایی و متوسطه) را در محل مورد تقاضای استخدام طی کرده باشد. ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه (3) سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی،راهنمایی ویا دبیرستان) با محل مورد تقاضا ی استخدام یکی باشد نیز بومی آن محل تلقی می گردد. د) در صورتی که در شهرستان محل استخدام، داوطلب بومی وجود نداشته باشد بومی استان با شرایط فوق، بومی تلقی میگردد.


  2-  در هر یك از رشته‌های شغلی امتحانی (مشخص شده در جدول نیازهای استخدامی) صرفاً فارغ‌التحصیلان همان رشته، گرایش و مقطع می‌توانند شركت كنند و پذیرش دیگر رشته‌ها یا گرایش‌هایا مقطع بالاتر امكان‌پذیر نمی ­باشد. در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن حق هرگونه اعتراض، قبولی ایشان در هر مرحله از آزمون ملغی اعلام خواهد شد. 


  3- پذیرفته شدن داوطلب جهت شركت در آزمون با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذكر شده در هنگام ثبت نام صورت می­پذیرد. مسؤولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارك مربوط به شرایط مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.                                                                                                   


 4- مدارك تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون ( حداكثر دو ماه پس از اعلام نتیجه ) می بایست به تائید سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد .


5 –  دارندگان مدرك تحصیلی معادل، صادره از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند و سازمان مذكور برای آنان گواهینامه مبنی بر امكان ادامه تحصیل در مقطع بالاتر تحصیلی با ارزش علمی صادر نموده، به شرط رعایت كلیه شرایط و ضوابط مندرج در این اطلاعیه مجاز به ثبت نام در آزمون می باشند.                                                                                                


  6 -  قبولی در آزمون به منزله استخدام قطعی نمی‌باشد بلكه انجام مراحل بعدی شامل مصاحبه‌، گزینش، معاینات پزشكی و اخذ عدم سوء پیشینـه از مراكز ذیصـلاح نیز الزامی می‌باشـد. ; 7 -  پذیرفته‌ شدگان نهایی می‌بایستی آمادگی خدمت و اشتغال به كار در هر یك از شهر‌های استان حوزه فعالیت شركت كه در جدول نیاز های استخدامی  تعیین شده است را داشتـه باشند و موظف به سپردن ده (10 ) سال تعهد خدمتی به صورت محضری در رشته شغلی و محل خدمت تعیین شده به شركت می باشند.                                            

برای دیدن جدول نیازهای استخدامی اینجا كلیك كنید.

برای مشاهده مشخصات و جزئیات شركتها و مجریان آزمون اینجا كلیك نمائید .

برای مشاهده مواد (دروس) و جزئیات آزمون كتبی اینجا كلیك نمایید.

 

برای ثبت نام در  آزمون استخدامی اسفند ماه سال 1391 وزارت نیرو اینجا كلیك كنید.« 7 آزمون استخدامی»
برای اولین بار در ایران


- اگر به فکر استخدام در ادارات دولتی و شرکت های خصوصی هستید...

- اگر دوست دارید در استخدام از دیگران یک گام جلوتر باشید...

- اگر در تصمیم تان برای استخدام جدی هستید...

-اگر میخواهید در آزمون استخدامی که مد نظرتان است قبول شوید....

-اگر شما قصد شرکت در آزمون استخدامی در ادارت،نهادها،بانک ها،سازمان های دولتی و خصوصی و شرکت های مختلف را در آینده ای نزدیک دارید « 7 آزمون استخدامی»  کمک بزرگی به شما در جهت آشنا شدن نمونه آزمون و سوالات آن خواهد کرد.

نظرات شما

 1. سها
  سه شنبه 24 بهمن 1391 06:42 ب.ظ

  مگه چند ساله خواستن که همه بچه ها از شرایط سنی گله دارن؟؟؟؟
  آخرش کسی به من نگفت فیزیک جزء رشته بود یانه؟؟؟ مرسی از این همه توجه!!!

 2. علی.ا
  سه شنبه 17 بهمن 1391 11:06 ق.ظ

  سلام.مگه توی آگهی حرفی از شرط معدل نوشته که ساراخانم تو ایمیلش بیان کرده؟من که چیزی ندیدم!اگه هست به ما هم بگین.ممنون

 3. بیکس
  سه شنبه 17 بهمن 1391 12:45 ق.ظ

  حتی پول ثبتنام هم ندارم.......... خدااااااااااااااااااااااا

 4. رضا
  یکشنبه 15 بهمن 1391 06:57 ب.ظ

  وزارت نیرو كه همه گرایش های مكانیك رو میخواد غیر از جامدات

 5. سارا
  یکشنبه 15 بهمن 1391 05:18 ب.ظ

  سلام لطفا شرط سنی ومعدل را بردارین

 6. حسن
  یکشنبه 15 بهمن 1391 09:32 ق.ظ

  سلام اونایی كه تو شركتا كار كردن به سنشون اضافه میشه لطفا راهمنایی كنید ممنون

 7. حمید
  شنبه 14 بهمن 1391 11:30 ب.ظ

  لطفا شرط سنی بردارید.ممنون؟؟؟؟

 8. حسن کچل
  شنبه 14 بهمن 1391 02:32 ب.ظ

  چرا واسه رشته های مهندسی صنایع غذایی هیچ جا کار پیدا نمیشه مردیم از بیکاری

 9. جمیل
  شنبه 14 بهمن 1391 09:44 ق.ظ

  سلام به همه.کاربران عزیز اگه متن استخدامی رو به صورت کامل ودقیق قرائت کرده باشند می فهمند که واسه ی همه ی سوالاتی که واسشون بیش اومده جواب هست...عجب!!!!

 10. لونا
  شنبه 14 بهمن 1391 12:46 ق.ظ

  سلام یکی بهم بگه دقیقن چجوری باید ثبتنام کرد من اول رفتم قسمت ثبتنام آزمون همه چیزو کامل کردم و وقتی مرحله ی بعدی رو زدم باز به صفحه ی اول برگشت نه کد رهگیری داد نه چیز خاصی نوشت
  بعد وقتی میخام برم تو قسمت پرداخت هزینه کد ملی و شناسناممو قبول نمیکنه من چیکار کنم یکی راهنمایی کنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 11. محسن
  جمعه 13 بهمن 1391 04:59 ب.ظ

  کاردانی کامپیوتر داره؟؟؟؟؟؟؟
  تو رو خدا بجه ها جواب بدین؟

 12. l
  پنجشنبه 12 بهمن 1391 08:27 ب.ظ

  سلام لطفا شرایط سنی را بردارید.تازه دارین آگهی میزنین. باید چیکار کرد؟ده ساله آگهی استخدامی نیست

 13. نسرین
  پنجشنبه 12 بهمن 1391 12:32 ب.ظ

  عزیزان اینجا كسی جوابگو نیست.خودتونو زحمت ندید

 14. ساسان
  پنجشنبه 12 بهمن 1391 10:23 ق.ظ

  لطفازمان ویراش اطلاعات ایثارگری را مشخص فرمایید. بدلیل اینكه سایت مشكل داشته و من میبایستی معلولیت را با ایثارگری انتخاب میكردم . ولی چون معلول نیستم ایثارگری هم انتخاب نكردم.

  من مابقی پولم را نمیخوام . لطف كنید وضعیت ایثارگری را و زمان ویرایش آن را مشخص كنید

 15. سها
  چهارشنبه 11 بهمن 1391 08:25 ب.ظ

  پشیمون شدم نمی خوام استخدام بشم ,مگه زوره...

 16. ستاره
  چهارشنبه 11 بهمن 1391 04:23 ب.ظ

  چرا جواب نمیدین ؟من منتظرم جواب سوالم کجا باید ببینم؟

 17. ستاره
  چهارشنبه 11 بهمن 1391 01:47 ب.ظ

  لطفا تا پایان وقت ثبپ نام جواب بدین

 18. ستاره
  چهارشنبه 11 بهمن 1391 01:44 ب.ظ

  سلام من لیسانس زمین شناسی هستم اما نه محض نه کاربردی...اما کاربردی حق شرکت داره...بلاخره زمین شناسیم نمیشه شرکت کنم؟لطفا تو وبلاگم جواب بدین...خواهش میکنم

 19. ستاره
  چهارشنبه 11 بهمن 1391 10:11 ق.ظ

  باسلام.مشاغل کارگری با چه مدرکی میتونن ثبت نام کنند چه شهرهایی شغل کارگری میخواد ؟

 20. jojo
  سه شنبه 10 بهمن 1391 07:49 ب.ظ

  چرا نظرات ما رو نمیزنین

 21. Elham
  سه شنبه 10 بهمن 1391 07:23 ب.ظ

  سلام. من لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری دارم و سنجش از دور و Gisرو به صورت چند واحد دانشگاهی پاس کردم ایا میتونم تو این آزمون شرکت کنم؟
  لطفا جوابم رو به ایمیلم بفرستید
  منتظرم

 22. سه شنبه 10 بهمن 1391 02:08 ب.ظ

  من 4 ماه اضافه شرایط سنی دارم می تونم شرکت کنم لطفا راهنمایی کنید

 23. شیما عباسی
  سه شنبه 10 بهمن 1391 01:59 ب.ظ

  با سلام میشه جدول {ز)رو به ایمیل من ارسال کنید با تشکر

 24. سهیل
  دوشنبه 9 بهمن 1391 11:18 ب.ظ

  متولد61هستم اماانگارآدم نیستیم چرا اینقدظلم بما

 25. سها
  دوشنبه 9 بهمن 1391 09:58 ب.ظ

  سلام جدول نیازهای استخدامی برای من نمایش داده نمیشه,فارغ التحصیل رشته فیزیکم یکی به من بگه فیزیک جزء رشته ها بود یا نه ؟؟؟ با تشکر

 26. سارا
  دوشنبه 9 بهمن 1391 08:17 ب.ظ

  من در دانشگاه غیر انتفاعی درس خوندم با این وضع من جز سایر دانشگاه ها هستم یا دولتی؟
  لطفا جوابمو هر چه سریع تر بدید.
  واقعا ممنون

 27. دوشنبه 9 بهمن 1391 05:44 ب.ظ

  شرط سنی دیگه آخرشه.یعنی دهه 60 تیا آدم نیستند

 28. مرتضی
  دوشنبه 9 بهمن 1391 05:18 ب.ظ

  سلام
  جناب آقای مدیر سایت بی زحمت اگه امکانش هست برام میل بزنید که چرا تو فرم ثبت نام قسمت مقطع تحصیلی دیپلم درج نشده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 29. مرتضی
  دوشنبه 9 بهمن 1391 12:39 ب.ظ

  سلام من که با مدرک دیپلم می خوام شرکت کنم در فرم ثبت نام تو قسمت رشته شغلی چی باید انتخاب کنم مدرک دیپلمم هم نرم افزار کامپیوتره!! لطفا برام میل بزنید

 30. solmaz
  دوشنبه 9 بهمن 1391 12:33 ب.ظ

  با سلام
  در هیچ شرایطی نمیشه واسه یه استان دیگه ثبت نام کرد.من اهل شهر میانه هستم،میخوام واسه شهر زنجان شرکت کنم،دوره لیسانس مم اونجا خوندم

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
نمایش نظرات 1 تا 30