• استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید

استخدام جدید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

آگهی دعوت به همکاری در صندوق 
 به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، این صندوق از کارشناسان حوزه های طرح و برنامه و آمار دعوت به همکاری می نماید.  متقاضیانی که شرایط ذیل را دارا می باشند 

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط

آگهی های استخدام ویژه ،

استخدام صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 دعوت به همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
  به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، این صندوق از کارشناسان حوزه های طرح و برنامه و آمار دعوت به همکاری می نماید. 

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط

اخبار کار و استخدام ،