تبلیغات
استخدام نیوز - مطالب ابر نتایج مصاحبه شغلی آزمون صندوق تامین خسارتهای بدنی1394
  • استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید

نتایج مصاحبه شغلی آزمون صندوق تامین خسارتهای بدنی

 نتایج مصاحبه شغلی آزمون صندوق تامین خسارتهای بدنی

زمان اعلام نتایج نهایی
 اطلاعیه بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان محترم شرکت کننده در مصاحبه شغلی آزمون صندوق می رساند که نتایج نهایی پس از انجام مراحل گزینش و تایید صالحیتها، اوایل مهرماه از طریق

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط

آزمون های استخدامی ،