• استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

برای  دریافت سوالت لینک زیر بروید

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
نمونه سوالات آزمون
 استخدامی آموزش و پرورش
نمونه سوالات آزمون استخدام آموزش و پرورش
سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش


نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

برای دریافت سوالات به لینک زیر بروید

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

موضوعات مرتبط

آزمون های استخدامی ،

آزمون استخدامی آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲- ۹۴/۲/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۳۷۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندهای عمومی و تخصصی در تاریخ  ۹۴/۶/۲۷ طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می نماید.

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط

آگهی های استخدام ویژه ،

شرایط استخدام آموزش و پرورش سال 94


وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز شماره ۱۳۵۳۲- ۹۴/۲/۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری حدود ۳۷۰۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندهای عمومی و تخصصی در تاریخ  ۹۴/۶/۲۷ طبق شرایط ذیل به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می نماید.

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط

مهمترین آگهی های استخدام ،

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

برای دریافت سوالات روی لینک زیر کلیک کنید

بسته ویژه ی نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش