تبلیغات
استخدام نیوز - مطالب ابر چگونگی خرید خدمت سربازی غایبان
  • استخدام نیوز

کاربر عزیز،
به وبسایت استخدام نیوز خوش آمدید

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت

خرید خدمت سربازی برای غایبان آزاد شد  
 نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.  خرید خدمت سربازی برای غایبان آزاد شد نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند تا تمامی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند. 

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط

اخبار خدمت وظیفه (سربازی) ،